ระบบภูมิสารสนเทศด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นำเสนอชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ง่าย รวดเร็ว ในการค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์

พร้อมฟังก์ชั่นดูรายละเอียดข้อมูล วัดขนาดพื้นที่ ระยะทาง และเปรียบเทียบข้อมูลผ่านระบบแผนที่ออนไลน์

ดาวน์โหลดชุดข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านระบบได้ทันที

เรารวบรวมชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แบ่งปันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับผู้สนใจ

รวมระบบบริการข้อมูลด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นำเสนอระบบบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของ สผ. สำหรับผู้สนใจไว้ในที่เดียวง่ายต่อการเข้าถึงระบบงาน

E-services

ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

E-services ทั้งหมด 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6541

เบอร์โทรสาร : 0 2265 6536


© 2023 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. All Rights Reserved.